Sıkça Sorulan Sorular

İndirimli Elektrik ne demektir?

İndirimli elektrik, halihazırda elektrik aldığınız şirketin uyguladığı tarife birim fiyatı üzerinden bir iskonto yapılarak elektrik kullanmanıza olanak sağlamasıdır. Bu faaliyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans almış olan elektrik tedarik şirketleri gerçekleştirebilmektedir. Aydem-Gediz ile İkili Anlaşma Sözleşmesi imzaladığınızda EPDK tarafından onaylanmış geçerli elektrik satış tarifesinin altında bir fiyatla elektrik kullanmaya başlarsınız. İkili Anlaşma, EPDK tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden belli bir oranda indirim sağlayacağınızı belirleyen bir elektrik satış sözleşmesidir.

Nasıl başvurabilirim?

Elektrik faturası aylık ortalama 120 TL ve üzerinde olan tüm tüketiciler Aydem-Gediz ile yapacakları İkili Anlaşma Sözleşmesi ile indirimli elektrik almaya başlayabilirler. İkili Anlaşma Sözleşmesi ile Aydem-Gediz'den elektrik alan müşterin, elektrik tesisat sisteminde teknik ve altyapı olarak hiçbir değişiklik yapılmamakta ve müşteri mevcut elektrik tesisatı üzerinden elektrik almaya devam etmektedir.

Neden sizi seçmeliyim?

 • Aydem-Gediz tarafından sağlanan indirimden faydalanarak elektrik giderlerinde tasarruf elde edebilirsiniz.
 • Faturalarınıza yansıyan vergiden avantaj sağlayabilirsiniz.
 • Enerji maliyetlerindeki indirim sayesinde sektörünüzde daha rekabetçi bir konuma gelebilirsiniz.

Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İmza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi (Şirketler için)

Elektrikte İndirim avantajı hangi kalemlerde uygulanmaktadır?

İndirim, elektrik birim fiyatına uygulanmaktadır. Elektrik faturanızın içinde kamu tarafından belirlenen diğer fiyat bileşenleri bulunmaktadır. KDV (Katma Değer Vergisi), Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı, Enerji Fonu, Dağıtım Bedeli  gibi fatura bileşenlerinden sabit değerli olanlar, indirime dâhil edilmemektedir.

Elektriğin birim fiyatına uygulanan indirim ne zamana kadar geçerli olacak?

Sözleşme süresi içinde birim fiyat indirim avantajlarından yararlanabileceksiniz. Sözleşme süresi sona erdiğinde tarafların sonlandırma başvurusu olmaz ise sözleşme aynı şartlarda uygulanmaya devam edecek ve sözleşme indirim oranı uygulanmaya devam edecektir.

Elektrik sektöründe gerçekleşen özelleştirmelerin sebepleri nelerdir?

Türkiye elektrik sektöründe rekabet ortamının tesisi ile elektrik enerjisinin kaliteli ve düşük fiyatlı biçimde sunulması temel amacıyla özelleştirmeler gerçekleştirilmektedir. Kamu, özelleştirmeler ile birlikte işletme ve yatırım külfetinden kurtulmuş, düzenleyici ve denetleyici rol üstlenmiştir. Düzenleme ve denetleme görevi, EPDK tarafından yerine getirilmektedir.

Elektrik nasıl oluyor da daha ucuz satılabiliyor?

Özelleştirmelerin sonucunda üretim ve satışta rekabet koşulları oluşmaktadır. Elektrik üreticisi şirketler, çeşitli yollarla üretmiş oldukları elektrik enerjisini, kamu tarafından üretilen elektrik enerjisinden daha ucuza mal edilebilmektedir. Diğer taraftan elektrik enerjisinin fiyatı gece diliminde daha düşük olmaktadır.

Türkiye'nin herhangi bir yerinde olsam da elektriği Aydem-Gediz 'den almam mümkün mü?

Evet. Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği uyarınca, eğer yıllık 3600 kWh (aylık ortalama 120 TL) üzerinde elektrik tüketiminiz varsa Türkiye'nin neresinde olursanız olun enerjinizi Aydem-Gediz 'den temin edebilirsiniz.

Elektrik kesintisi, arıza, sayaç okuma ve benzeri konularda kiminle irtibata geçilmesi gerekmektedir?

Arıza, kesinti, bakım ve sayaç okuma konularında tek yetkili kurum, bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketidir. Mevcut bağlantı şeklinizde bir değişiklik olmayacağı için teknik konularda bağlı olduğunuz dağıtım şirketi ile iletişim kurabilirsiniz.

Elektrik faturamı kim gönderecek?

Aydem-Gediz ile İkili Anlaşma Sözleşmesi imzalamanız durumunda faturanız Aydem-Gediz tarafından düzenlenecektir. Ödemelerinizi de Aydem-Gediz’ in ödeme kanallarına yapacaksınız.

Faturam nasıl düzenlenecek?

Faturalarınız Aydem-Gediz tarafından kesilecek, anlaşmanız dahilinde belirtilen fiyatlar ve ödeme koşulları geçerli olacaktır.

İndirim almaya ne zaman başlayacağım?

 • Aydem-Gediz ile Elektrik Satış Sözleşmesi yapılır. Gerekli evraklar temin edilir. ( İkili Anlaşma Sözleşmesi, Kayıt Formu, Kimlik ve Vergi Levhası fotokopisi)
 • Aydem-Gediz tarafından TEİAŞ'a gerekli kayıt işlemleri gerçekleştirilir. (Belgelerinizin gönderilmesi)
 • Geçiş işlemlerinin TEİAŞ tarafından onaylanma süreci gerçekleşir. (Ayın 6. gününden ay sonuna kadar geçen 3 haftalık sürede geçmiş dönem borcu bulunmayanlar, tebliğe uygun sayacı olan ve serbest tüketici limitini aşan müşterilerin geçiş işlemleri onaylanır)

TEİAŞ'ın onayı sonrasında, indirimli elektrik tedariki ve Aydem-Gediz tarafından faturalandırma başlar.

Elektrik faturalarının içeriği konusunda açıklama yapar mısınız?

Bilindiği üzere tüm elektrik dağıtım şirketleri, hizmetin sunulmasına ilişkin hüküm ve şartları içeren ve 2001 yılından bu yana yürürlükte olan 4628 sayılı Yasa (Yasa) ve ilgili mevzuata tabi olarak faaliyette bulunmaktadırlar.
Elektrik tüketicilerine gönderilen faturayı oluşturan bileşenler ve bu bileşenlerin birim fiyatları, Yasa hükümlerine göre kamu makamlarınca belirlenmektedir. Yasa’nın Geçici 9 uncu maddesi gereği ülkemizde, “Ulusal Tarife” uygulanmakta olup Yasa’nın 13 üncü maddesine göre onaylanan tarifelerin hüküm ve şartları, bu tarifelere tabi olan tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Dağıtım şirketleri, onaylı tarifelere lisans hüküm ve şartlarına uymakla, tüketiciler de onaylı tarifelere göre yapılan faturaları ödemekle yükümlüdür.
Enerjinin sistem içerisinde kayba uğraması kaçınılmaz bir teknik durumdur. Gerçekleştirilen yeni yatırımlarla kayıp oranı hızla aşağı indirilmektedir. Bir sonraki tarife döneminde kayıp oranlarında Avrupa ortalamalarına ulaşılması hedeflenmektedir.
Tüketilen enerji için sunulan elektrik tüketim faturası, yürürlükte olan elektrik satış tarifeleri ve mevzuata uygun olarak düzenlenmektedir. Elektriğin üretildiği noktadan tüketildiği noktaya kadar taşınması esnasında oluşan kayıpların ve benzeri maliyet unsurlarının fiyat bileşeni olarak belirlenmesinde ve dağıtım şirketlerinin bu belirleme çerçevesinde uygulama gerçekleştirmelerinde Yasa’ya aykırı bir yön bulunmamaktadır.

Sayaçların değişim işlemleri neden yapılmaktadır?

3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu ve bu kanuna dayalı ikincil mevzuat gereğince elektrik tüketimini ölçen sayaçların periyodik olarak 10 yılda bir kontrol edip damga ayar işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçlar damga ayar işlemleri için sökülerek yerine geçici olarak aynı özelliklere sahip sayaç takılmaktadır.
Bu sayaçlardan ayarlanması ve/veya tamiri mümkün olmayanlar ise yenisi ile değiştirilmektedir. Bunun yanında, müşteri talepleri doğrultusunda  sökülen mekanik sayacın yerine çok zamanlı tüketimi ölçme özelliği olan elektronik sayaç ile değişim işlemleri de yapılabilmektedir.

Elektrik fiyatlarına yapılan zam/indirim oranları kim tarafından belirlenmektedir?

Ülke genelinde elektriğin satış fiyatı aynı olup, Şirketimizin elektrik fiyatlarına zam veya indirim yapma yetkisi yoktur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bütün Türkiye’de uygulanmak üzere onaylanan ulusal tarife bölgemizde de uygulanmaktadır.

Elektrik birim fiyatlarını (tarifesini) nereden öğrenebilirim?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan tüm abone gruplarına uygulanmakta olan vergi ve fonlar hariç tüketiciye yansıyan birim fiyatları, EPDK Tarife Tabloları adresinden öğrenebilirsiniz.

Konuyla ilgili  detaylı bilgi almak ve tüm abone gruplarına ait elektrik birim fiyatlarını öğrenmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun resmi web sitesi olan www.epdk.gov.tr adresini tıklayınız.

Çok zamanlı tarifeden yararlanarak evimin elektrik bedellerinin normal tarifeye göre daha düşük tutarda gerçekleşmesini sağlayabilir miyim?

Çok zamanlı tarifeyi seçen tüketiciye uygulanan birim fiyatlar normal tarifeye göre; gündüz zamanında (06-17 saatleri arasında) tüketilen enerji bedeli % 6, gece zamanında (22-06 saatleri arasında) tüketilen enerji bedeli % 45 oranında daha düşüktür. Ancak puant zamanında (17-22 saatleri arasında) tüketilen enerji bedeli ise %  49 daha yüksektir.

Çok zamanlı tarifeyi seçen abonelerimizin fazla enerji tüketen fırın, ütü vb. ev gereçlerinin  elektrik  bedelinin düşük olduğu gece 22.00-06.00 saatleri arasında kullanması halinde toplam elektrik tüketim bedelinin normal tarifeye göre daha düşük gerçekleşecektir.

17.00-22.00 saatleri arasında tüketiminizin minimum seviyeye indirildiği ve diğer saatlerde yapacağınız tüketimleri mümkün olduğu kadar 22.00-06.00 saatleri arasında yapabildiğiniz sürece en yüksek tasarrufu yapma imkânınız olacaktır.

Çok zamanlı tarifeden yararlanmak için ne yapmam gerekir?

3 zamanlı tarifeden yararlanmak için en yakın Aydem-Gediz Müşteri İlişkileri Merkezi’ne başvurmanız gerekmektedir. 3 zamanlı tüketim değerlerini gösterebilen elektronik sayacı olmayan abonelerimizin bu tarifeden yararlanabilmek için bu özelliğe sahip sayaç temin etmesi gerekmektedir.

Abonelik için yapılan sözleşme kullanıcı adına mı olmalıdır?

Mevzuat gereği abonelik sözleşmelerinin kullanıcı adına olması gerekmektedir.

Abonelik eş adına ise evlenme cüzdanı ile sözleşme iptali yapılabilir mi?

Evlilik cüzdanı yetki belgesi olmadığından sözleşme iptali yapılamaz. Sözleşme iptali için ancak abone sahibi veya vekilinin (noter onaylı vekâletname ile) başvurusu ile yapılabilir.

Sayaç kontrollerinde, abonelik sözleşmesi mal sahibinin üzerinde olmasına rağmen, kiracının veya bir başkasının dilekçesine istinaden sayaç değişimi yapabilir miyiz?

Sayacın hatalı tüketim değerleri gösterdiğinin tespiti halinde, yönetmelik hükümleri çerçevesinde değiştirilmesi gerekmektedir. İlgili sayaç kullanıcısı abone değil ise söz konusu kullanıcının Şirketimizle abonelik sözleşmesi yaparak aboneliği kendi üzerine alması gerekmektedir. Sayaç değişimi, ancak abonelik sahibinin başvuruda bulunması halinde yapılabilmektedir.

Şehit ve gazi indiriminden kimler faydalanır? Nereye başvurmalıyız? Gerekli evraklar nelerdir?

Şehit aileleri (karı, koca, çocuk, ana, baba) ve muharip/malul gazinin kendisi ile vefat etmiş ise dul eşi, şehit ailesi ve gaziler için yapılmakta olan indiriminden yararlanır.

Şehit indiriminden faydalanmak için;

 • 2330,3713 veya 5434 sayılı kanunun ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili Kurumlarca tespit edilenlerin aileleri için, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce maaş bağlandığını gösteren belgeleri ile en yakın Müşteri İlişkileri Merkezimize başvuruda bulunulmalıdır.

Gazi indiriminden faydalanmak için;

 • 2847 sayılı kanunun mükerrer 1. Maddesinde tanımlı muharip/malul gaziler (gazi vefat etmiş ise dul eşi) için, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce maaş bağlandığını gösteren belgeleri ile en yakın Müşteri İlişkileri Merkezimize başvuruda bulunulmalıdır.

Fatura ve kesme ihbarnamesinin tebliğ şekli nasıldır? Fatura altı kesme ihbarnamesi bırakıldıktan sonra ne sürede elektrik enerjisi kesilir?

İlgili mevzuat ve satış sözleşmeleri gereğince, müşteriye tahakkuk ettirilen fatura bedeli, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmediği takdirde, bir sonraki faturada müşteriye elektrik borcunun ödenmesi için bildirimde bulunulur. Fatura bedeli, bildirimi takip eden beş iş günü sonuna kadar ödenmez ise  ilgili mevzuat hükümlerince müşterinin enerjisi kesilir. Müşterinin kullanım  adresine gönderilen fatura veya bildirim müşteriye tebliğ edilmiş sayılır.

Tesisat numaramı nasıl öğrenebilirim?

 • Adınıza düzenlenmiş elektrik faturası üzerinde yer alan "Tesisat No" bölümünden, 
 • Web sitemiz üzerinde işletme kodu ve abone numaranızı girerek, 
 • 44 44 186 Aydem-Gediz Çözüm Merkezi’ni arayarak,

     Tesisat numaranızı öğrenebilirsiniz.

Borç sorgulama işlemini nasıl yapabilirim?

Borç sorgulama işlemi, Aydın, Denizli ve Muğla için www.aydem.com adresinden İzmir ve Manisa için; www.gedizelektrik.com.tr  ana sayfa üzerindeki hızlı borç sorgulama butonundan tesisat numarası girilerek gerçekleştirilirsiniz. Web sitemize üyelik işlemlerinizi gerçekleştirerek detaylı borç sorgulama yapabilir ve e-tüketim üyeliğinizi aktif hale getirerek faturalarınızı mail adresinize yönlendirebilirsiniz. Ayrıca 44 44 186 numaralı Aydem Çözüm Merkezini, Gediz Elektrik için ise 186 arayarak sesli yanıt sisteminden tesisat numaranızı girerek güncel borç durumunuzu takip edebilir ve müşteri temsilcilerimize ulaşarak tüm işlemlerinizi telefonda gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi kartı ile elektrik faturası ödeyebilir miyim? 

Ödeme kanallarının arttırılması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Fatura tahsilatlarımız anlaşmalı bankalardan, Aydem-Gediz veznelerinden ve PTT’den yapılabilmektedir. Ayrıca anlaşmalı bankalarda internet hesabınız varsa, internet bankacılığı ile elektrik faturanızı ödeyebilirsiniz. Anlaşmalı olduğumuz bazı bankaların kredi kartlarından otomatik ödeme talimatı verilebilmektedir. Faturanızı bankalara ödeyebilmeniz için Tesisat Numaranızı bilmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler elektrik faturanızda mevcuttur.