Extranet İnternet

*Aylık ortalama elektrik tüketiminiz 75 TL ve üzeri olan müşterilerimiz 3 ay bedava internetten yararlanabilir. Detaylı bilgi almak için 0850 800 0 186 numaralı iletişim merkezimizi arayabilir veya size en yakın Müşteri İlişki Merkezimizi ziyaret edebilirsiniz.


Kampanya Kullanım Koşulları


•    Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerimizin son 12 aydaki elektrik tüketiminin, 2.000-5.000 kWh arasında olması gerekmektedir.
•    Kampanyadan, adresine daha önce internet tanımlanmamış veya internet hattının iptalinden en az 3 ay geçmiş olan bireysel müşterilerimiz yararlanabilmektedir.
•    Mevcut durumda herhangi bir elektrik enerjisi tedarikçisi ile geçerli sözleşmesi olmayan müşterilerimiz kampanyadan yararlanabilmektedir.
•    Kampanyadan yararlanabilmek için 24 ay abonelik taahhüdü talep edilmektedir.
•    Kampanya kapsamında sunulan fiyatlara, aktivasyon ve bağlantı ücretleri dâhil olup ilave bir bağlantı ücreti alınmamaktadır.
•    Paketinizin bedava kullanım süresinin dolması akabinde, internet hizmetiniz taahhüt süresi boyunca aylık 9,90 TL’lik tutar olarak faturalandırılmaktadır.
•    Aylık internet paket fiyatına %18 KDV ve %7,5 ÖIV dâhildir.
•    Ses hizmeti talep eden müşterilerimizin faturalarına +1000 dk. “Her Yöne” ses paketi aylık 15 TL (tüm vergiler dâhil) olarak 24 ay boyunca yansıtılmaktadır.
•    Kampanya kapsamında farklı kampanyalar ile birleştirme söz konusu değildir.
•    Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere faturaya yansıtılmaktadır.
•    Kampanya kapsamında ayrıca elektrik birim fiyatı üzerinden indirim sunulmamaktadır.
  Başvuru Formu

  (Lütfen kutudaki kodu girin)
  Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni
  Anayasanın 20. maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile herkes kendisi ile ilgili bilgi ve verilerin korunması hakkına sahiptir ve kendisi hakkında toplanmış olan bu bilgilere erişim ve düzeltme yapması, bu bilgilerin işlenmesi ve paylaşılması konuları yasal olarak teminat altına alınmıştır.
  Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ (Aydem) olarak, uhdemizde bulunan müşteri bilgilerinin bu kapsamda yapılan düzenlemeler gereği gizliliğinin korunması, güvenliğin sağlanması, işlenmesi ve paylaşımı hassasiyet içeren bir durumdur.
  Aydem ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler, tarafımızdan ilgili Kanun usulünce saklanıp, yalnızca mevzuat uygunluğunca 3. kişilere ilgili Kanun’da belirtildiği şekilde açıklanabilecek veya paylaşılabilecektir.
  Kişisel Verilerin İşlenmesi
  Kişisel verileriniz, sözleşmeniz kapsamındaki hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, elektrik piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri, şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin artırılması, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak profilleme/kişiye özel hizmet gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz Müşteri İlişkileri Merkezleri, Grup Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamaları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.
  Ayrıca, Şirket veya Grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Müşteri İlişkileri Merkezlerimizde abonelik, tahakkuk, tahsilat ve fatura ödeme işlemleri gerçekleştirdiğinizde ve Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin; sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
  Veri Güvenliği
  Aydem, KVKK’nın 12. maddesinde yapılan düzenlemelere uygun biçimde işlemekte olduğu kişisel verileri; hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için uluslararası standartlara uygun güvenlik düzeyine yönelik teknik altyapıyı kurmuş ve bu kapsamda düzenli olarak gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.
  Veri Paylaşımı
  Aydem, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini Aydem grup şirketleri ve iş ortaklarına veri sahibinin izni ile aktarabilecektir. Aydem, bu doğrultuda KVKK’nın 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
  Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar
  Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak ‘veri sahibi’ unvanının aşağıda yer alan haklara sahip olduğunu bildirir, ilgili durumlarda Aydem'e başvurabileceğini bilgilerinize sunarız.
  Kişisel Verilerin Korunması kapsamında sahip olunan haklar aşağıdaki şekildedir:
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.