İzinli İletişim KampanyasıBaşvuru Formu

Aşağıdaki formu doldurarak İzinli İletişim Kampanyamıza katılabilirsiniz. Farklı cep telefonu numarası ve e-posta adresi ile formu doldurarak çekiliş hakkınızı artırabilirsiniz.
(Lütfen kutudaki kodu girin)

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni
Anayasanın 20. maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile herkes kendisi ile ilgili bilgi ve verilerin korunması hakkına sahiptir ve kendisi hakkında toplanmış olan bu bilgilere erişim ve düzeltme yapması, bu bilgilerin işlenmesi ve paylaşılması konuları yasal olarak teminat altına alınmıştır.
Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Aydem) olarak, uhdemizde bulunan müşteri bilgilerinin bu kapsamda yapılan düzenlemeler gereği gizliliğinin korunması, güvenliğin sağlanması, işlenmesi ve paylaşımı hassasiyet içeren bir durumdur.
Aydem ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler, tarafımızdan ilgili Kanun usulünce saklanıp, yalnızca mevzuat uygunluğunca 3. kişilere ilgili Kanun’da belirtildiği şekilde açıklanabilecek veya paylaşılabilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verileriniz, sözleşmeniz kapsamındaki hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, elektrik piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri, şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin artırılması, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak profilleme/kişiye özel hizmet gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz Müşteri İlişkileri Merkezleri, Grup Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamaları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirket veya Grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Müşteri İlişkileri Merkezlerimizde abonelik, tahakkuk, tahsilat ve fatura ödeme işlemleri gerçekleştirdiğinizde ve Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin; sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
Veri Güvenliği
Aydem, KVKK’nın 12. maddesinde yapılan düzenlemelere uygun biçimde işlemekte olduğu kişisel verileri; hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için uluslararası standartlara uygun güvenlik düzeyine yönelik teknik altyapıyı kurmuş ve bu kapsamda düzenli olarak gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.
Veri Paylaşımı
Aydem, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini Aydem grup şirketleri ve iş ortaklarına veri sahibinin izni ile aktarabilecektir. Aydem, bu doğrultuda KVKK’nın 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar
Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak ‘veri sahibi’ unvanının aşağıda yer alan haklara sahip olduğunu bildirir, ilgili durumlarda Aydem'e başvurabileceğini bilgilerinize sunarız.
Kişisel Verilerin Korunması kapsamında sahip olunan haklar aşağıdaki şekildedir:
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İZİN SENDEN, HEDİYELER BİZDEN!

Aydem ve grup şirketlerinin çeşitli sektörlerde sunacağı kampanya ve hizmetleri hakkında güncel bilgi alırken ödül kazanmaya ne dersiniz?

Aydem ve grup şirketlerinin ticari elektronik iletiler (sms, e-posta, telefon, sesli arama vb.) aracılığı ile sizinle iletişimde olmasına izin verin, 1 adet iPhone 8 64 GB, 1 adet iPad Wi-fi+Cellular 128 GB, 1 adet PlayStation4 PRO 1 TB ve 100 adet Filbox Hemen 3 aylık üyelik paketi için çekiliş hakkı kazanın. 

Yukarıdaki başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurun, cep telefonunuza ve e-postanıza gönderilen onay kodlarını girerek kampanyaya katılabilirsiniz. 

İletişim İzni Kampanyası Katılım Koşul ve Kuralları

1. Kampanya, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından 19.02.2018 – 20.03.2018 tarihleri arasında düzenlenmektedir.
2. Kampanyaya son katılım 20.03.2018 Salı günü, saat 23:59’dur.
3. Aydın, Denizli, Muğla, İzmir veya Manisa il merkezleri veya bu illere bağlı ilçelerde yaşayanlar kampanyaya www.aydem.com/tr/iletisimizni adresinde yer alan İzinli İletişim Formu’nu doldurarak online katılım sağlayabilecektir.
4. Kampanyaya katılım ve sitedeki tüm işlemler ücretsizdir. Kampanyaya katılım için herhangi bir ürün ya da hizmeti satın alma zorunluluğu yoktur.
5. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.
6. Kampanyaya katılım için Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ müşterisi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
7. Bereket Enerji Grubu Holding çatısı altındaki tüm grup şirketlerinin çalışanları kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül verilemez.
8. Kampanyaya katılmak için formda yer alan tüm alanların doldurulması zorunludur.
9. Kampanyaya katılmak için cep telefonu ve e-posta adresini doğrulamak zorunludur. Gelen doğrulama kodlarını, açılan sayfadaki ilgili alana girerek kampanyaya katılım sağlanabilmektedir.
10. Aynı cep telefonu numarası ve aynı e-posta adresi ile 1 çekiliş hakkı kazanılmaktadır. Birden fazla çekiliş hakkı kazanabilmek için İzinli İletişim Formu’nu farklı telefon numarası ve farklı e-posta adresleriyle, birden fazla kez doldurup doğrulama işlemlerini başarılı bir şekilde tamamlamak gerekmektedir.
11. Kampanya kapsamında ww.aydem.com/tr/iletisimizni sayfasında yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, iletişim iznine onay veren kişiler arasından yapılacak çekiliş ile birinciye 1 adet iPhone 8 64 GB Silver, ikinciye 1 adet iPad Wi-fi+Cellular 128 GB Space Grey, üçüncüye 1 adet PS4 PRO 1 TB oyun konsolu ve 100 kişiye de 3 Aylık Filbox Hemen üyeliği hediye edilecektir.
12. iPhone 8, iPad ve PS4 büyük ödülleri için 3 asil, 3 yedek talihli olmak üzere toplam 6 kişi, Filbox Hemen ödülü için ise 100 asil 20 yedek talihli olmak üzere toplam 120 kişi noter huzurunda yapılacak çekiliş ile seçilecektir. Yedek talihlilerin büyük ödülleri kazanamaması durumunda, yedek talihlilere de 3 Aylık Filbox Hemen üyeliği hediye edilecektir.
13. Çekiliş, 23.03.2018 Cuma günüsaat 20:00'da İzmir Anemon Fuar Otel'de toplam katılım sayısının rakam hanelerini oluşturabilecek kadar numaralı topların çekilmesi suretiyle noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilecektir.
14. Daha önce Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ'nin tarafınıza göndermiş olduğu SMS’ler için ret hakkınızı kullandıysanız, kampanyaya katılımınız gerçekleştirilemeyecektir. Kampanyaya katılmak için SMS reddinizin kaldırılmasını talep ederseniz, linkte örneği bulunan dilekçeyi doldurup ıslak imzalı olarak dilediğiniz Aydem veya Gediz Müşteri İlişkileri Merkezimize teslim etmeniz ya da adınızı, soyadınızı, ret hakkınızı kullanmış olduğunuz cep telefonu numaranızı ve ret hakkı listesinden çıkarılmayı açıkça belirttiğiniz olumlu beyanınızı iletisim@aydem.com adresimize göndermeniz gerekmektedir.
15. Birden fazla cep telefonu numarası ve e-posta adresi ile birden fazla kez kampanyaya katılmış olsa dahi, bir kişi yalnızca bir ödül kazanabilecektir. Aynı kişiye birden fazla ödül verilmeyecektir.
16. Kazanılan ödüllerin nakit karşılığı talep edilemeyecektir.
17. Çekiliş sonuçları 27.03.2018 Salı günü Posta Gazetesi'nde ve www.aydem.com web sitesinde duyurulacak olup Aydem sosyal medya hesaplarında da paylaşılacaktır.
18. Asil talihlilerin, 11.04.2018 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar diledikleri Aydem veya Gediz Müşteri İlişkileri Merkezi’ne giderek başvuruda bulunmalıdır. Bu tarihe kadar başvurusunu gerçekleştirmeyen asil talihlilerin hakkı yedek talihlilere geçecektir. 12.04.2018 Perşembe günü 02323449000 numaralı telefondan yedek talihliler aranarak bilgi verilecektir. Yedek talihlilerin 26.04.2018 Perşembe günü saat 17:00'ye kadar diledikleri Aydem veya Gediz Müşteri İlişkileri Merkezi’ne giderek başvuruda bulunmalıdır. Büyük ödülleri (iPhone 8, iPad ve PS4) kazanan talihlilerin Müşteri İlişkileri Merkezine giderken yanlarında kimlik dökümlü noter onaylı ibranamelerini, Filbox Hemen kazanan talihlilerin ise yanlarında sadece kimliklerini bulundurması gerekmektedir.
19. Yedek talihlilerin de son başvuru tarihini kaçırmaları hâlinde ödül kapsamındaki eşya Aydem Perakende Satış AŞ’ye ait olacaktır.
20. İkramiyeye konu olan ürünlerin son teslim edilme tarihi 29.04.2018 Pazar günüdür.
21. İkramiyeye konu olan ürünlerin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.
22. Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ önceden haber vermeksizin kampanyayı durdurma, değiştirme, katılım koşullarını, takvimini güncelleme ve kampanyada verilecek ödülü önceden bildirim yapmaksızın düzenleme/değiştirme hakkını saklı tutar.
23. Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, kurallara aykırı olduğunu tespit ettiği başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.
24. Katılım koşullarının uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.
25. Katılımcıların kampanya boyunca ve sonrasında, kampanyada öngörülmemiş açıklar yoluyla veya herhangi bir şekilde haksız avantaj sağlamaya çalıştıkları, kampanya sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde hile yaptıkları ya da haksız yollardan kazanç sağladıkları tespit edilmesi durumunda Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ’nin katılımcıları kampanyadan men etme, ödül haklarını sona erdirme, bu türlü yollarla kampanyayı kazanan katılımcılar yerine ödül hakkını yedek kazanana verme ve işbu hususu her türlü mecrada duyurma hakları saklıdır. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ’nin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklı olacaktır.
26. Aydem İletişim İzni Kampanya Katılım Koşul ve Kuralları’nın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
27. Bu kampanya, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından düzenlenmektedir. Hiçbir şekilde başka bir kurum ya da şirket tarafından düzenlenmemekte ve sponsorluğunda yapılmamaktadır.
28. Katılımcı, bu kampanya vasıtasıyla vermiş olduğu bilgilerin Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından iletişim ve reklam amaçlı kullanılmasını, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ’nin ilişkili olduğu grup şirketleriyle paylaşılmasını, arşivlenmesini kabul etmiş sayılır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rızaları olduğunu, bu konuda bilgilendirildiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler. Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ Kişisel Verilerin İşlenmesi ile ilgili Aydınlatma Metni'ne www.aydem.com adresinden ulaşabilirsiniz.
29. Kampanyanın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablosuz ya da internet bağlantılarında Servis Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalı veri gönderilerinden, elektronik posta, SMS gönderme hatalarından, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veya internet erişimindeki aksaklıklardan, kampanyanın gidişatını etkileyecek şekilde; ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, kampanyada kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması veya ulaşılamaması nedeni ile Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
30. Kampanyanın tüm katılımcıları, bu şartnamedeki bütün maddeleri kabul etmiş sayılır.                                                                                                 

31. Bu kampanya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 16/02/2018 tarih ve 24951361-255.01.02-E.1846 sayılı izni uyarınca düzenlenmektedir.